AMALYA, Iffah Dewi; MATULESSY, Andik; RINI, Amanda Pasca. Harga Diri Positif pada Ibu Rumah Tangga yang Menopause Berusia 49 Tahun Keatas Di Sidoarjo Jawa Timur. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 791-801, feb. 2021. ISSN 2548-1398. Available at: <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2248>. Date accessed: 12 apr. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2248.